Омрежване с полимера полиетиленгликол (PEG)

Безопасността и ефикасността на филърите зависи и от начина на стабилизиране. Обикновено за тази цел се използва омрежващият агент бутандиол диглицидил етер (BDDE).

Поради неговата токсичност е прието, че колкото по-ниско е съдържанието му, толкова по-безопасен е продуктът. При малко количество омрежващ агент обаче се понижават дълготрайността и ефективността на филъра в тъканите.

Вече няма дилема кое да изберем – безопасността или дълготрайния ефект 

Докато останалите се чудят как да понижат съдържанието на нежелани вещества, учените, разработващи филърите Neauvia Organic, решиха да използват нов омрежващ агент – полимера полиетиленгликол (PEG) (вместо мономери като дивинил сулфон (DVS) или бутандиол диглицидил етер (BDDE), които се използват във всички други продукти, предлагани на пазара). Полиетиленгликолът (PEG) е добре познат полимер на фармацевтичния пазар, но Neauvia за първи път го използват при производството на филъри.

Изключителни предимства на PEG:

  • Не е токсичен и е напълно разградим в тъканите
  • Намалява действието на протеолитичните ензими като хиалуронидаза, повишава дълготрайността на
    имплантираното вещество
  • Спира имунологичната реакция, тъй като благодарение на него организмът не възприема имплантираното вещество като чуждо тяло

Благодарение на PEG, филърите Neauvia Organic са най-биосъвместимите филъри, предлагани на пазара, като при тях вероятността за биологично отхвърляне от приемащите тъкани е сведена почти до нула.

Защитното действие на PEG се изразява в осигуряване на маска на имплантираното вещество, така че организмът гостоприемник да не го атакува, и по този начин се понижава рискът от имунологична
реакция и от образуване на гигантски клетки тип „чуждо тяло”. С други думи благодарение на PEG се намаляват възпалението и образуването на грануломи.

Освен това се забавя разграждането и биоабсорбцията на имплантираното вещество.

Съдържанието на PEG прави филърите Neauvia първите и единствени БИОМИМЕТИЧНИ филъри в света.